Text Size

Посланието на енергийните центрове

I   аз СЪМ

II  аз ЧУВСТВАМ

III аз ДЕЙСТВАМ

IV аз ОБИЧАМ

V  аз ГОВОРЯ

VI аз ВИЖДАМ

VII аз РАЗБИРАМ

 

СЪМ, за да съществувам в материя

ЧУВСТВАМ, изразявам свободно емоции и чувства

ДЕЙСТВАМ, реализирам себе си в материя

ОБИЧАМ, нося Любовта в себе си за да я раздавам на другите

ГОВОРЯ, общувам с лекота, разбран съм от другите

ВИЖДАМ,слушам  интуицията си, тя е моят водач при вземането на правили решения

РАЗБИРАМ, че съм частица от Всемира и всички сме свързани

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair