Text Size

За думите и смисъла

 

За думите и смисъла, уникалността, енергията и всичко останало

Честотата на трептенe  на всяка жива форма е уникална и неповторима. Ние, като трептящи енергийни частици, структорирани в материя (човеци) сме самобитни творци на реалността, в която живеем. Значението и смисъла на живота ни са в ръцете ни!
Смисълът на думата "дума":
Думата е основна структурна езикова единица, която символизира и предава смисъл. Думата е съчетание от звукове в човешката реч, чрез което условно се назовават предметите, техните качества и характеристики, взаимодействието между тях, а така също мними и отвлечени понятия, пресъздаващи човешкото въображение.
Думите имат преки (обозначаващи предмета пряко) и преносни (обозначаващи отношението на субекта на говорене към предмета) значения; те могат да се отнасят до конкретни и/или абстрактни понятия.


 

Думата е съчетание от звукове в човешката речА звукът има скорост. Скоростта е векторна физична величина в кинематиката, която показва колко бързо се променя пространственото положение на една материална точка с времето относно избрана отправна система. Като векторна величина скоростта има не само големина, но и посока.
Скорост на звука е скоростта, с която звуковите вълни се разпространяват в дадена среда. Всяка дума, звук, или форма на изказ има своя честота на трептене, чрeз която се проектира в пространството и заявява присъствие.

Мантра - Източник на жизнена енергия

Мантра е специална дума или поредица от думи, чието мислене и изговаряне упражнява положително въздействие върху съзнанието и тялото.
В будизма се използват множество мантри за изцеление, пречистване и развиване на определени положителни качества на ума.
Самата дума "мантра" означава "защита на съзнанието", а според сутрите ( каноничните текстове в будизма) мантрите са  специлани думи или словосъчетания наситени и носители на жизнена енергия.


Мандала - Кръговрата на живота

Мандалите са фигури, изобразяващи не дуализма, а обединяването на върховната реалност във Вселената. Нейното многообразие и Многоединство. В превод от снаскрит "Манад'" означава "същина" , а "Ла" - постигане на истинска същност или Висше познание. Мандали изобразяват в най- точна форма  кръговрата на живота.

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair