Text Size

СЪ -ТВОРЯВАМЕ ЗА - ЕДНО

СЪ -ТВОРЯВАМЕ ЗА - ЕДНО


В отношенията човек може да запази идентичността си, свободната си воля и може да УЧАСТВА в тяхното създаване по начин, който го прави щастлив.
Получава се успешно тогава, когато наистина е ОТДАДЕН на отношенията и ги съ-творява заедно с партньора си.

Истинската интимност означава доверие, означава отдаденост, означава запазване на личнoтo пространсво т.е свободата ни!

 
Когато сме за-едно достатъчно осъзнато, спираме да бягаме, разбираме,че не губим свободата, защото е с нас винаги. Преставаме да я търсим, започваме да я реализираме в споделеност.
 
josephine wall

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair