Text Size

За ленността,нежеланието да полагаме усилия, за безмислието на егото

Работи усърдно днес, Изкарвай  честно прехраната си
Бъди добър с другите, уважавай правото им на съществуване
Дарявам или получавам ?

Леността и нежеланието да полагаме усилия "изцежда" другите и погубва нас самите.
Необходима е честност и яснота за да забележим тази форма на егоизъм.
Честността и почтеността във всички сфери на живота са акт на даване, особено ако това е съзнателното ни намерение.
 "Какво правя обикновено: давам или получавам?"
Онзи, който дава, е способен и да получава от другите, когато има нужда; не да взима. Получаването също може да бъде акт на даване, когато мотивацията ни е за доброто на другите.

Откритостта и честността по отношение на собствените ни слабости ( без да се превръщаме в жертва) също помага да станем по-силни.
Честността спрямо себе си и другите, себепознанието, реализираното желанието да помагаме носят траен покой и щастие.


Какво се получава обаче, когато  се обади егото, чрез склонността да поставяме на първо място собственото си благополучие на всяка цена. Повечето наши негативни реакции и действия са подбудени от нуждата да защитим или задоволим силно изявеното чувство за Аз(его). А егото не е дуго освен външен обект на съзнанието (съзнание= чисто осъзнаване, познание, разбиране), негова проекция. Опитаме ли се да го потърсим задълбочено по време на медитация, също няма да го открием. То не е нито в тялото, нито в съзнанието. Помагани само и единствено да просъществуваме в материя и щом се заземим достатъчно идва времето да бъде изкоренено, поставяйки високо в списъка си с приоритети грижата за света и другите.Без това да означава да ги поставяме на пиадестал или да потискаме собствената си значимост. Не означава обаче и да бъдем горделиви. Прекалената гордост често възпрепятства израстването.Честното отношение към собствените ни грешки и недостатъци ни прави смирени, подтиква ни

да се променяме и развиваме. 


Почитта и уважението към всички форми на живот означава признаване и насърчаване на техния потенциал, което създава предпоставка за развитие на положителни качества в самите нас и собственото ни усъвършенстване.

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair