Text Size

Нещата се променят всеки миг

 Нещата се променят всеки миг. Животът е постоянен цикъл от раждане, растеж, зрялост и смърт. Ако успеем да достигнем до това мъдро осъзнаване за природата на нещата и се освободим от порива да контролираме случващото се в живота на всяка цена, съзнанието ни ще стане по-спокойно и ненапрегнато, готово да трансформира трудната ситуация във възможност за лично израстване.Когато започнем истински да се стремим към положителна промяна в себе си, вместо да се възприемаме като жертви на обстоятелствата,вече няма да сме част от проблема, а част от решението.

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair