Text Size

Емоционална интилигентност

 Емоционална интилигентност Пет са компонентите които я изграждат:

 
1. Самопознаие
2. Самоконтрол
3. Мотивация - за постигане на целите
4. Социални умения
5. Емпатия

80 % от поведението ни се свърза с някакъв вид емоция. Следва изразяването и, чрез действия. Избликът на емоции не означава всиок коефициант на ЕИ. Липсата на действие разболява тялото и душата.


Творческото начало (самопознанието) у всеки има нужда от дисциплина (самоконтрол и мотивация) за да се развива и процъфтява, носейки полза на света ( чрез социалните умения на индивида) и умението му да бъде съпричастен (емпатия) чрез знание, сърце и душа към случващото се
 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair