Text Size

Смисълът на земното ни пребиваване

                Светлината на Еволюцията
  Всяко развиващо се човешко същество се разглежда като мъничка, но значима и необходима част от човечеството, което само по себе си е една развиваща се цялост.Тази еволюция настъпва, когато всеки от нас допринася с нарастващата си способност да задържа светлината


 


Когато достигаме по-голямо със-знание всяко от енергийните ни тела - физическо/етерно, емоционално/астрално, нисше и висше ментални - излъчва по-ярко сияние.


Това излъчване настъпва поради факта, че по-висшата мисъл довежда до рафиниране на всички степени на материята, били те плътни или фини, като създава повече пространство между частиците. Това пространство между отделните частици се изпълва със светлина.
Всяка еволюция е свързана със способността да се задържа светлина.
 Еволюцията НА ПЛЪТНАТА ФИЗИЧЕСКА МАТЕРИЯ Е  е ЕДНА ОТ ЗАДАЧИТЕ при инкарнирането на човешките същества.Когато нарастващото ни съзнание довежда до рафинирането на клетъчния, молекулярния и атомния материал на нашата плътна физическа обвивка,ние влияем върху тази еволюция.
Постигайки по-голяма хармония с душата си, ние служим като все по-съзнателна част от моста, който душата образува между плътната физическа материя , която обитаваме и духа.Този дух е  нашия Първоизточник, както и Първоизточникът и всяко проявление.

 
   Едно от нещата, което трябва да свършим тук на Земята, е да придадем повече съзнание на физическата материя или да изкупим нейния грях, ако предпочитате.
Затова всеки път когато преживяваме страдание, важно е да се запитаме дали  това ще допринесе за по-дълбокото разбиране,а оттам и за по-голямо просветление?
Ако задаваме този въпрос от достатъчно широка перспектива и с достатъчно голяма безпристрастност,отговорът винаги ще бъде "Да"
Да, на живота
Да, на нашите борби, трудности, разочарования, предизвикателства
Да, на нашите уроци, възможности, победи

ДА, НА ВСЕ ПО-СИЛНАТА И ЯРКА СВЕТЛИНА , КОЯТО РАЗПРЪСКВАМЕ !

Робин Норууд "Защо това,защо сега, защо на мен?"

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair