Text Size

Защо чрез страдание, а не чрез радост?!

 Ако можехме да избираме, със сигурност повечето от нас биха избрали радостно просветление на съзнанието, вместо тежките уроци на нещастието.

Защо ни се струва,че по-мъчителните моменти в живота ни са повече, от възторжените?
Така е ,защото сме склонни да запомняме времето на страдание по-дълго и по-ясно,отколкото тези на радост
.

Въпреки това радостта и страданието не са толкова противоположности, колкото състояния, съществуващи в спираленконтрапункт едно на друго - мъката води до разбиране, разбирането до радост, радостта изцелява въздействието на мъката, която е донесла разбирането и...

Ако разделим спиралата на сектори можем да кажем, че просветлението настъпва чрез нещастието, а изцелението идва чрез радостта.Те са свързани в един цялостен процес, които дава възможност да възстановим равновесието и да напредваме.

Робиин Норууд

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair