Text Size

Безпристрастен различно от Безразличен

 

 Безпристрастен е различно от Безразличен

Може би сте открили,че сте по-способни да понасяте собственото си страдание, отколкото това на някой близък. Изправени пред трудностите на другите, всички имаме нужда от опорни насоки, помагащи ни да избегнем сантименталността, докато култивираме в себе си безпристрастността.

Безпристрастността не е хладно безразличие.
Безпристрастен по-скоро означава да не изпитваш нужда, засщягаща даден човек или ситуация.

 

 


Когато съумеем да овладеем собствената си ( егоистична ) необходимост за освобождение от своя дискомфорт, предизвикан от състоянието на друг човек, тогава можем да предложим ОБИЧ  на изпитващия страдание. А ОБИЧТА не е снатимент или емоция, а дълбоко ниво на разбиране и приемане. Нищо не подпомага истинското изцеление по-добре от атмосферата на това много високо ниво на обич.
За да помагаш:
- не трябва да изпитваш нужда
- да признаеш, че си проводник на сила с по-висш източник
- да вършим работата си любов, да сме посветени с обич на идеята за изцеление
- да полагаме грижи без да очакваме конкретен отговор или резултат
- да приемем, че несъзнателно хората знаят причината за своето състояние
- да сме наясно с времето за трансформация

 

 Из "Защо това,защо сега,защо не мен"
Робин Норууд

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair