Text Size

Лордовете на Непрекъснатата Преданост

....СРЕЩУ ПРЕГАРЯНЕ -3 ...


5. Не съдете своето състояние, нито това на другите

Докато се намираме в това тяло ( инкарнирани, въплътелни в телесна същност) почти е невъзможно да преценим къде се намираме по Пътя на развитие, който е избрала душата ни. Въпреки,че е важно да търсим разбиране, чрез отваряне към него, отношението  ни на преценка към нашия прогрес е неуместно.
Същото се отнася за сравнението с другите. Ние винаги сравняваме несравнимото, когато преценяваме състоянието си от гледна точка на другите, защото не ни е възможно да видим цялостната си картина, а още по-малко тази на друг човек.

Уважавайте това, което другите правят, уважавайте ролята, която всеки от вас изпълнява, и помнете,че за да се научите на това ниво е необходим КОНТРАСТ. Понякога този контраст се постига, чрез конфликт и поради това, някой трябва да служи като пречка.
В езотеричен план ние които сме инкарнирани тук на Земята, сме известни като "Лордовете на Непрекъснатата Преданост"- название, което признава смелостта и издръжливостта, изискващи се за да продължаваме по Пътя на това трудно ниво.
Вярвайте, че самият факт,че сме тук, означава, че сме благородни.
 
 
6.Избягвайте сантименталността
Развиваики се духовно, ние се научаваме да дисциплинираме нашите емоции, да култивираме безпристрастността си и да разширяваме перспективата си отвъд онова, което е очевидно, непосредствено и лично.
Сантименталността е отдаване на непросветената емоционалност и това отдаване ни вмъква в капана на стереотипите ( по - скоро нещо отрицателно) по които дадена култура реагира на различни събития....


С Вяра, Любов, Търпение и осъзнато отношение всичко се постига !

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair