Text Size

...СРЕЩУ ПРЕГАРЯНЕ - 2

3.Опитайте да не обвинявате другите за вашите проблеми.

Обвиняването, също както самосъжалението е практика на самоотдаване, която ни пречи да поемем отговорността за своя живот. Ако запомним, че всичките ни трудности включително и тези свързани с други хора, служат на важна цел в нашата еволюция, тогава  ще признаем,че неприятелите ни изпълняват ролята на "агенти" за нашето просветление. Начин за справяне с тях е да простим и благословим, да им пожелаем всичко хубаво,което желаем за себе си.Това е отличен начин да постигнем собственото си освобождение. Подобни твърдения повтаряни многократно с добри помисли, въвеждат в действие библейската мъдрост :"Не се противи на злото, а го преодолей с любов".
По-висшата истина за неприятностите ни с другите е,че ни сме тук за да си помагаме взаимно (начинът  това да се случи не е непременно този които ни допада), да напредваме по Пътя.Без да отричаме,че съществуват проблеми в общуването ни, можем чрез добра мисъл за другия, да облекчим трудностите в междуличностните си отношения.


 

4.Култивирайте в себе си отношение на благодарност.

Когато облаците над главите ни са най-сгъстени, един преглед на нашите успехи може да послужи, като отлична противоотрова срещу депресията и самосъжалението. Колкото повече в такива моменти се съсредоточим и оценим онова, което вече сме постигнали, уроците които сме научили, разбирането което сме придобили изправяйки се и разрешавайки досегашните проблеми, толкова по-леко би трябвало да  става бремето, на новия товар. Благодарете за всичко, което имате в живота си, и за хубавото и за лошото.
"Отношението на благодарност" не е опит за лустросване или отричане на реалното нещастие.То е по-скоро духовна дисциплинираност, която предполага издигане на фокуса на нашето със-знание от отрицателните, към положителните аспекти на нашето състояние. Отколнявайки леко мислите от отрицателното, положителния елемент става все по-голяма част от реалността, която преживяваме.

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair