Text Size

ЗА ПРОМЯНАТА И СТРАХА

 

Добър късмет, лош късмет, кой може да ви каже?

Нещастието ли определя страха от промяна?

Действията и решенията ни в много случай са свързани с изразяването на емоции.
Една от тях е страха. Ако успеем да се освободим от него, когато бъдем застигнати от нещастие, - тогава изобщо небихме наричали това нещастие. Бихме го определили  просто като "промяна", защото всяко непредвидено събитие или обстоятелство изисква от нас именно това - да се променим в някаква степен.


 
Двете понятия страх и промяна са толкова сложно преплетени, че ни сме склонни да измерваме суровостта на всяка трудност чрез степентта на промяна, която тя изисква.Ние се самоопределяме, чрез условията и обстоятелствата, които изпитваме всекидневно, и се съпротивляваме на тяхното променяне поради съсвсем първичния страх от загуба на идентичност.
Как ни действа промяната - ревитализиращо или девитализиращо? Добър късмет, лош късмет, кой може да ви каже?.
Промяната може да бъде всяко от тези две състояния, също и двете едновременно.
Главните събития, които водят до промени в живота ни, рядко са мигновенни, но дори когато са кратки и катализмични, въздействието им продължава седмици, месеци, години. Вяка промяна осигурява възможност за АДАПТАЦИЯ, приспособяване. Адаптирайки се ние променяме определението за самите себе си.


СМЕЛО НАПРЕД БЕЗ СТРАХ, НЯМА УТРЕ, ВЧЕРА, ВСИЧКО СЕ СЛУЧВА СЕГА!

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair