Text Size

Пазителите на Земята

„Има много групи същества от по-висши сфери,които в момента помагат на Земята. Същности от пета плътност,те са тук за да ни помогнат да се пробудим.Упълномощени са да извеждат от строя ядреното, химическото, биологичното, неутронното и електро-магнитните оръжие,когато то:
·        Заплашва да унищожат целия живот в нашия свят
·        Заплашва да де стабилизира системата на мрежата на Земята
·        Заплашва да де стабилизира астралните или етерните нива на Земята
·        Заплашва да разруши електро-магнитните полета на съседните планети
Сред най-значимите групи са:

Пазителите на Земята

10.02.2014 

Кой създава „житните кръгове“
 
Галактическата Конфедерация, свързаните с нея групи,Великото Бяло Братство, Архангелските ордени

Галактическата Конфедерация, свързаните с нея групи


·        Аркутианци- цел, да донесат на Земята просветлени науки и да следят системата на електро-магнитната мрежа на планетата за да сведат до минимум катастрофалните последици на Земята през периода на Прехода.
·        Заедно с плeядианците от четвърта плътност те работят за уравновесяването не определени електро-магнитни линии и вихри. Плeядианците работещи под ръководството на аркутианците,често оставят след себе си кодирани символи,известни като „житни кръгове“ на местата работещи с мрежата за да подпомогнат за по-нататъшното стимулиране умовете на хората.
·        Цел на просветлените сирианци е да дадат на Земята просветлени технологии,когато хората се развият до степен да могат отговорно да ги използват.
·        Просветлените драконианци имат за цел да изведат на светлина колкото се може повече тъмни драконианци, за да може човечеството да строши оковите на илюминатите и други групировки контролирани от драконианци.Един от начините е внедряване на дракониански деца на Земята.
·        Цел на просветлените орионци е да изведат на светлина повече тъмни орионци и да събудят човечеството по най-висш и добър начин.Има много просветлени души, дошли от родните светове на Орион.Някои от тях са кристални деца и деца на дъгата.
·        Просветлените духовенства(Орденът на Мелхиседек, Орден на Изида и др.) имат за цел да внесат системен подход за духовно израстване, за да могат развиващите се души на Земята да получат достъп до хрониките на Акаша и така да се запознаят с универсалното знание за Бог. Сега човечеството има и новосъздадени мистични школи използващи съвременни знания и умения. Те обединяват съвременното знание с древните ритуали и практики.
·        Различни подгрупи на горепосочените групи, отговарят за неутрализиране на кодове задействащи ядрени оръжия, за намирането и неутрализиране на някои химически оръжия ( но не всички), за изменението на полето на електромагнитните оръжия, за да не могат повече да вредят на системата на електромагнитната мрежа на Земята и съседните планети.
·        Други подгрупи се грижат в атмосферата на Земята да не попадат отровни химикали.
·        Други подгрупи работят и помагат на светлите драконианци да защитават Земята от тъмните драконианци, подгрупи от светли орионци предават съобщения чрез сътрудниците на светлината, в редиците на илюминатите, за да подпомогнат извеждането на светлина на тъмните орионци контролиращи тези подразделения.Други светли подгрупи орионци и драконианци общуват  със сътрудниците на светлината позиционирани в политическите и икономическите структури на Земята за да сведат идеите за просветлено общество до умовете на широките маси.
Списъкът може да продължен, но ние смятаме, че това са най-важните теми, които трябва да споменем.“


Сал Ракели „2012 Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“
 
 

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair