Петък, Април 20, 2018

Наивно... Може би не съвсем

 

НАИВНО...  МОЖЕ БИ НЕ СЪВСЕМ
04.4.05

Душата е от друго измерение, красотата, любовта и чувствата са там,
като огромно вдъхновение, те идват в живота ни понякога, те идват за да ни спасят .

 Те идват за да ни покажат, че можем да живеем без лъжа, без злоба, завист и стремления към само материалното в света.Те идват за да ни покажат,
къде и към какво вървим,че може би полезно е понякога да спрем и да се завъртим, да се огледаме около себе си и с усмивка на уста, сърцата си безмълвни да отключим за да допуснем пламъка в тях.
 

 

Потребителско Меню

www.bet365.com best odds.

Look revie here - Online betting full information by artbetting.net
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information