Text Size

Наивно... Може би не съвсем

 

НАИВНО...  МОЖЕ БИ НЕ СЪВСЕМ
04.4.05

Душата е от друго измерение,

красотата, любовта и чувствата са там,

като огромно вдъхновение, те идват в живота ни понякога,

те идват за да ни спасят .

Те идват за да ни покажат, че можем да живеем без лъжа,

без злоба, завист и стремления към само материалното в света.

Те идват за да ни покажат,

къде и към какво вървим,

че може би полезно е понякога да спрем и да се завъртим,

да се огледаме около себе си и с усмивка на уста,

сърцата си безмълвни да отключим за да допуснем пламъка в тях.
 

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair