Text Size

ДУХ

03.02.2014 11:55 - ДУХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духът ми все търси, не спира,

препуска свободен във Всемира.

С мислите мой пътува, в сънища цветни танцува, материя сива превръща, в огън - жарава гореща.

Стопля стените с искрите, възпламенява страстта в душите, всеки заспал да събуди, вътрешните сетива да отключи.

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair