Text Size

Коя Част на Мозъка Използвате Повече - Резултати

 

Резултати   Дайте си 0 точки за всяко „а”, 1 точка за всяко „б ” и 2 точки за всяко „в”  

 

35-50 точки Личност с развито дясно полукълбо. То контролира пространствените ни способности, артистични представи, творческо мислене. Дясната е интуитивната страна на мозъка, която възприема и си представя нещата цялостно. С други думи предпочитате да видите картината, като цяло, отколкото съставните и елементи. Това е полукълбото, което от отделни части възстановява един цялостен модел, като същевременно стимулира раждането на нови идеи и теории. Като личност със силно развита, дясно половина, вероятно цените изкуството, музиката и се интересувате от изучаването на ритуали и мистицизъм. Склонни сте да учите на подсъзнателно ниво и по творчески начин, което води до емоционално реагиране в различни ситуации , точно обратното на подробния логичен анализ. Вероятно в много от случаи стигате до верния отговор на даден въпрос или проблем, без да сте сигурни как е станало това. Тук роля играе интуицията , толкова важна за личност със силно развита дясна половина на мозъка. Много вероятно е да откриете у вас склонност към преминаване от една задача в друга, преди да сте приключили с предишната. Това понякога може да е недостатък .Затова ,ще си помогнете, ако започнете да си правите списъци и схеми, за да се научите на дисциплина и по-ефективно изпълнение на задачите, без да прелитате от една в друга.


16-34 точки Броят точки показва точен баланс между дясно и ляво полукълба, без да има превес, на което и да е от двете. Това е изключително предимство, но не е основание за самодоволство. Проблемът на такъв баланс, е, че може би сте склонни към конфликти, повече отколкото човек с ясно изразено преобладаване на едното полукълбо..От време на време, този конфликт ще е между това, което чувствате и това, което мислите, може да се отрази на начина, по който решавате проблемите и тълкувате информацията. Понякога подробност ,които изглеждат важни за дясното полукълбо, ще бъдат пренебрегнати от лявото и обратно, а това може да е пречка за ефикасен учебен процес или изпълнение на задача докрай. Предимството на такъв балансиран мозък е, че при решаване на проблем, вие можете едновременно да възприемате картината ,като цяло, както и съществените и подробности. По всяка вероятност притежавате доста езикови умения, за да приведете интуицията си във форма, която да е разбираема за другите, като в същото време запазвате способността си да предлагате идеи от пространствено естество. Предимството на хора с балансиран мозък, е шанса за успех в много области благодарение на голямата гъвкавост на ума ,който притежават.   Под 16 Личност с преобладаваща силна лява половина. Личност с развито ляво полукълбо е склонна да обработва информацията праволинейно, с други думи, от частното към общото, за разлика от този с по-развито дясно, които първо иска да види нещата в тяхната цялост. Човекът с развита лява половина, обработва информацията последователно, вероятно е добър плановик или счетоводител. Правописът е една от силните му страни, тъй като изисква последователност. За личност с развита лява половина, може да е от полза използването на определени десномозъчни стратегии, като например развитие на умение за творческо мислене и интуиция. За такива хора е важно да знаят точно, какво ще правят и защо го правят.

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair