Text Size

Работа и Кариера - Отговори

Ето примерен решен тест:

I II III IV V
1a + 1b 2a 2b + 3a
3b 4a 4b 5a 5b
6a   6b   7a
  7b 8a   8b
  9a   9b  
10a     10b  
11a 11b 12a 12b 13a
13b 14a 14b 15a 15b
16a   16b   17a
  17b 18a   18b
  19a   19b  
20a     20b  

Сумирайте броя на + във всяка колона. Получените резултати ще ви подскажат с коя сферите на човешката дейност предпочитате да се занимавате

1. "човек - природа"-всички професии свързани с растителния и животински свят

2. "човек - техника" - всички технически професии

3. "човек - човек "- професии свързани с хората и общуването

4. "човек - знак"-професии свързани с изчисления, измервания, програмиране

5. "човек - художествен образ" всички творчески професии

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair