Text Size

РАЖДАНЕТО И СМЪРТТА ПОРТАЛИ КЪМ ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

РАЖДАНЕТО И СМЪРТТА ПОРТАЛИ КЪМ ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

Досегът ни до началото на живота в материя ( чрез РАЖДАНЕТО) и края му ( чрез СМЪРТТА) ни дава опитността, от която душата се нуждае за да продължи обучението си. Двете състояния са ПОРТАЛИ към други измерения. Те одухотворяват по уникален начин.

Едното чрез радостта, другото по пътя на болката.

Раждането, дава, съживява, приема, осмисля, умилява, облагородява, смекчава.

Смъртта привидно отнема, но и дава, дава ново осмисляне чрез страданието.